dzieci bawiące się w przeciąganie liny na polu

Trening Johansena – Indywidualna Stymulacja Słuchu

Trening Johansena – Indywidualna Stymulacja Słuchu

Przetwarzaniem bodźców słuchowych zajmują się treningi słuchowe, w tym trening Johansena. Trening Johansena stosuje się u osób z problemami w rozwoju mowy, nieprawidłowościami z zakresu artykulacji. Osoby z zaburzeniami przetwarzania słuchowego mają problem z wykonaniem czynności zgodnie z instrukcją słowną, potrzebują więcej czasu, żeby zareagować na polecenie. Dzieci mają problemy szkolne, w mniejszym stopniu korzystają z informacji przekazywanych podczas lekcji. Przy nadwrażliwości na dźwięki źle reagują na hałas, głośną muzykę. Są mocno zmęczone po całym dniu spędzonym w przedszkolu lub szkole.

Przed rozpoczęciem terapii Johansena dokonuje się diagnozy z użyciem audiometru oraz przeprowadza się test dychotyczny. Na podstawie badań terapeuta określa, które ucho jest dominujące, czy osoba potrafi lokalizować dźwięk i słuchać w hałasie. Spotkania diagnostyczne odbywają się co 6-8 tygodni. Terapia Johansena odbywa się w domu dziecka. Trening polega na codziennym słuchaniu specjalnie dobranej muzyki 10 minut dziennie przez 6-7 dni w tygodniu.