dzieci bawiące się w przeciąganie liny na polu

Terapia bilateralna – Lublin

Prowadzona przez nas terapia bilateralna w Lublinie to forma terapii sensorycznej, która koncentruje się na stymulacji obu stron ciała, zwłaszcza poprzez ruchy i dostarczane podczas ruchu bodźce. Jej głównym celem jest poprawa integracji sensorycznej oraz regulacji działania obu półkul mózgu. Terapia ta jest często stosowana w kontekście zaburzeń integracji sensorycznej i różnych trudności rozwojowych u dzieci i dorosłych. Bilateralna integracja usprawnia koordynację ruchową. Obejmuje zestaw prostych ćwiczeń, które dziecko wykonuje codziennie w domu. Problem dwustronnej integracji wśród dzieci może objawiać się:

  • brakiem wykształconej dominacji ręki,
  • trudnościami w czytaniu, mowie i piśmie;
  • nieprawidłowym wykonywaniem naprzemiennych i niezależnych ruchów;
  • trudnościami w wykonywaniu ruchów dwustronnych, odróżnianiu strony lewej i prawej oraz przekraczaniu linii środka.

Bilateralną integrację można wiązać z takimi metodami jak integracja sensoryczna, trening słuchowy Johansena czy integracja odruchów, co przyspiesza efekty terapeutyczne. Integracja bilateralna to istotny proces rozwojowy, który odgrywa kluczową rolę w koordynacji ruchowej i umiejętnościach poznawczych u dzieci. Jest to zdolność mózgu do współpracy obu półkul w celu skoordynowania i kontrolowania ruchów obu stron ciała. Gdy ten proces nie jest prawidłowo rozwinięty, mogą pojawić się problemy, takie jak te wymienione powyżej.

Korzyści wynikające z wdrożenia terapii bilateralnej

W wyniku zastosowanych ćwiczeń bilateralnych u dziecka można zaobserwować poprawę w zakresie:

  • świadomości ciała – dzięki lepszej kontroli ruchów obiema rękami, dzieci mogą wykonywać zadania manualne, takie jak pisanie czy rysowanie;
  • poprawy zdolności poznawczych – dzieci, które poprawiły swoje zdolności integracji bilateralnej, mogą łat