dzieci bawiące się w przeciąganie liny na polu

O Mnie

Joanna Szostak

Nazywam się Joanna Szostak, jestem pedagogiem specjalnym, certyfikowanym terapeutką integracji sensorycznej, integracji bilateralnej i terapeutką Johansena IAS. Od 2005 roku prowadzę terapię w zakresie integracji sensorycznej
oraz terapii ręki dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Swoje kwalifikacje z zakresu diagnozy integracji sensorycznej podnosiłam, będąc na stażu u Zbigniewa Przyrowskiego.

Dążąc stale do podnoszenia swoich kwalifikacji, ukończyłam liczne kursy z zakresu edukacji i terapii dzieci z autyzmem, terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, trudnościami szkolnymi, szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne (kurs I i II stopnia), kurs z terapii taktylnej wg. Swietłany Masgutowej i wiele innych.