dzieci bawiące się w przeciąganie liny na polu

Terapia ręki Lublin

Podstawą programu terapii ręki w Lublinie jest traktowanie trudności dziecka w zakresie małej motoryki jako problemu tkwiącego w całym rozwoju psychoruchowym dziecka. Oznacza to, że pracując nad trudnościami manualnymi dziecka, skupiamy się na funkcjonowaniu całego ciała, nie tylko dłoni czy ręki

terapia ręki

Działanie ręki jest czynnością bardzo skomplikowaną. Jej prawidłowe funkcjonowanie zależy od sprawności tułowia i obręczy kończyny górnej. Jeśli te części zostaną usprawnione, możemy przystąpić do ćwiczenia precyzyjnych ruchów dłoni i palców.

Jak wygląda terapia ręki

Terapia ręki dzieci jest skoncentrowana na rozwijaniu umiejętności manualnych, motorycznych i koordynacyjnych u dzieci, które mogą mieć trudności z kontrolą i precyzją ruchów rąk. Ta forma terapii jest szczególnie istotna, ponieważ dobra kontrola rąk jest kluczowa nie tylko dla wykonywania codziennych czynności, ale także dla rozwoju umiejętności komunikacyjnych, takich jak pisanie i rysowanie.
Rozpoczynamy terapię od dokładnej oceny umiejętności manualnych i motorycznych dziecka oraz identyfikujemy obszary, w których występują trudności. Sama terapia ręki u dzieci obejmuje ćwiczenia i gry, które pomagają w rozwijaniu motoryki małej, czyli zdolności dziecka do kontrolowania i koordynacji ruchów rąk i palców. Te ćwiczenia mają na celu poprawę precyzji i sprawności manualnej. Dzieci uczą się prawidłowego chwytu ołówka czy pędzla, co jest niezbędne do nauki pisania i rysowania.
Nasi terapeuci ręki często wykorzystują zabawki, gry i kreatywne zajęcia, aby uczynić terapie atrakcyjnymi i motywującymi dla dzieci. Postępy dziecka są regularnie oceniane i dokumentowane, a plan terapii jest dostosowywany w miarę potrzeb, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Terapia ma na celu pomóc dzieciom w rozwijaniu umiejętności manualnych, które są kluczowe dla ich rozwoju komunikacyjnego.

Cel terapii ręki

Wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk – terapia ręki w terapii logopedycznej ma na celu doskonalenie i wspieranie precyzyjnych ruchów rąk, a te z kolei są niezbędne do wykonywania dokładnych ruchów palców. Przekłada się to na proces artykulacji i wydobywania dźwięków potrzebnych do mówienia.
Poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej – jest kluczowym aspektem w procesie nabywania języka i komunikacji. Terapia ręki pomaga dzieciom w doskonaleniu zdolności śledzenia wzrokiem obiektów i wykonywania ruchów rąk zgodnych z tym, co widzą. Poprawa tej koordynacji wpływa na rozwijanie umiejętności czytania i pisania.
Doskonalenie umiejętności chwytu – wskazujemy różne rodzaje chwytów, które są ważne zarówno dla wykonywania codziennych czynności, jak i dla umiejętności pisania i rysowania. Poprawa chwytu przekłada się na rozwijanie umiejętności manualnych i motorycznych.
Wydłużanie koncentracji uwagi, przez które dziecko jest w stanie pracować nad konkretnymi ćwiczeniami.
Wyuczenie zdolności skupiania uwagi i patrzenia – uczymy, jak skupiać uwagę na zadaniach, co jest niezbędne zarówno w procesie terapii logopedycznej, jak i w nauce ogólnie.
Przekraczanie linii środkowej ciała – działanie istotne dla rozwoju obu półkul mózgowych i koordynacji obu stron ciała. Wpływa na rozwijanie koordynacji, a także na zdolność skomplikowanych ruchów rąk i koordynacji manualnej.

Dla kogo jest terapia ręki?

Jeśli zaobserwujesz, że Twoje dziecko:

  • Niechętnie podejmuje czynności manualne (malowanie, wyklejanie, nawlekanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów),
  • Ma problemy z koordynacją obu rąk podczas zabaw manipulacyjnych,
  • Nie lubi dotykać nowych i różnorodnych faktur,
  • Domaga się zdecydowanego i mocnego ucisku dłoni np. siada na własnych dłoniach, bardzo mocno zaciska ręce na przedmiotach, uderza rękami w przedmioty o ostrych i wyraźnych fakturach przez co dostarcza sobie dodatkowych doznań proprioceptywnych
  • Ma problemy z nauką czynności samoobsługi (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików),
  • Ma wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej,

Nie czekaj i umów się na terapię ręki ze swoim dzieckiem!