Terapia Ręki

Podstawą programu jest traktowanie trudności dziecka w zakresie małej motoryki jako problemu tkwiącego w całym rozwoju psychoruchowym dziecka. Oznacza to, że pracując nad trudnościami manualnymi dziecka skupiamy się na funkcjonowaniu całego ciała, nie tylko dłoni czy ręki.

Działanie ręki jest czynnością bardzo skomplikowaną. Jej prawidłowe funkcjonowanie zależy od sprawności tułowia i obręczy kończyny górnej. Jeśli te części zostaną usprawnione możemy przystąpić do ćwiczenia precyzyjnych ruchów dłoni i palców.

Cel terapii ręki

 • Wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk,
 • Poprawę koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • Doskonalenie umiejętności chwytu,
 • Wydłużanie koncentracji,
 • Wyuczenie zdolności skupiania uwagi i patrzenia,
 • Przekraczanie linii środkowej ciała,

Dla kogo jest terapia ręki?

Jeśli zaobserwujesz, że Twoje dziecko:

 • Niechętnie podejmuje czynności manualne (malowanie, wyklejanie, nawlekanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów),
 • Ma problemy z koordynacją obu rąk podczas zabaw manipulacyjnych,
 • Nie lubi dotykać nowych i różnorodnych faktur,
 • Domaga się zdecydowanego i mocnego ucisku dłoni np. siada na własnych dłoniach, bardzo mocno zaciska ręce na przedmiotach, uderza rękami w przedmioty o ostrych i wyraźnych fakturach przez co dostarcza sobie dodatkowych doznań proprioceptywnych
 • Ma problemy z nauką czynności samoobsługi (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików),
 • Ma wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej,

Nie czekaj i umów się na terapię ręki ze swoim dzieckiem!