dzieci bawiące się w przeciąganie liny na polu

Terapie integracji sensorycznej

Tabela przedstawia cenę zajęć prowadzonych w Centrum Terapii Sensoryka w zależności od rodzaju zastosowanej metody. Diagnoza integracji sensorycznej obejmuje konsultację informacyjną z rodzicem oraz dwa spotkania z dzieckiem.

W ramach integracji sensorycznej przeprowadzamy testy oraz wykonujemy próby, które mają na celu zbadać równowagę, postawę, ruchy gałek ocznych oraz koordynację. Przeprowadzamy także wywiad z rodzicami oraz dokonujemy obserwacji zachowań dziecka.

Terapia ręki związana jest z pracą w obrębie koncentracji, koordynacji wzrokowo-ruchowej, umiejętności chwytu, przekraczania linii środkowej ciała, precyzyjnych ruchów rąk oraz zdolności skupiania uwagi i patrzenia.

Terapia Johansena dotyczy natomiast dzieci z problemami z rozumieniem mowy, lokalizacją źródła dźwięku oraz różnicowaniem, które mogą objawiać się nieprawidłowym rozwojem umiejętności mówienia, czytania i pisania.

Integracja bilateralna związana jest z wykonywaniem ćwiczeń w ramach rozwijania umiejętności posługiwania się ciałem w przestrzeni, równowagi oraz sprawności ruchowej.

Integracja Sensoryczna
Terapia Ręki
Terapia Taktylna
Terapia Johnsena
Integracja Bilateralna

Rodzaj zajęćCzas trwaniaCena
Diagnoza integracji sensorycznejWywiad - 60 minut

2 spotkania z dzieckiem - po 60 minut

1 spotkanie z rodzicem w celu omówienia - 60 minut
400 zł
Integracja sensoryczna50 minut100 zł
Terapia ręki50 minut100 zł
Terapia Johansena60 minut200 zł

Konsultacje60 minut150 zł