Terapie

Integracja Sensoryczna
Terapia Ręki
Terapia Taktylna
Terapia Johnsena
Integracja Bilateralna

Rodzaj zajęćCzas trwaniaCena
Diagnoza integracji sensorycznej2 spotkania z dzieckiem
1 spotkanie z rodzicem w celu omówienia
250,00 zł
Integracja sensoryczna55 min. terapia i 5 min omówienie60,00 zł
Terapia ręki55 minut terapia i 5 min. omówienie 60,00 zł
Terapia JohansenaPierwsze spotkanie

Kolejne spotkania diagnostyczne
200,00 zł

100,00 zł
Konsultacje60 min60,00 zł