Terapia Taktylna

Terapia Taktylna

Terapia taktylna jest doskonałą metodą, żeby wytworzyć u dziecka świadomość ciała oraz zmniejszyć nadwrażliwość dotykową. Poprzez dostarczanie dużej ilości wrażeń dotykowych oraz ucisków stymulujących czucie głębokie (propriocepcję), u dziecka następuje poprawa odbioru tych bodźców. Stosowane w tej metodzie techniki masażu i stymulacji skóry aktywizują rozwój funkcji mózgowych i układu nerwowego. Założeniem metody jest uruchamianie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu.

Metoda ta wspiera proces integracji sensorycznej. Systematycznie stosowana normalizuje pracę dotyku, wzmacnia świadomość kinestetyczną, reguluje napięcie mięśniowe. Dobre efekty przynosi w pracy z dziećmi z różnymi wadami rozwojowymi, a w szczególności:

  • Dziecięcym porażeniem mózgowym
  • Zaburzeniami zachowania
  • Spektrum autyzmu
  • Opóźnieniem w rozwoju umysłowym

Systematyczne stosowanie tej techniki daje dobre rezultaty – wyniki w zakresie stymulacji i/lub normalizacji percepcji dotykowej, regulacji napięcia mięśniowego, integracji sensorycznej, aktywizacji mechanizmów integracji sensomotorycznej i świadomości kinestetycznej, reguluje wrażliwość dotykową organizmu, optymalizuje pracę czucia dotykowego, otwiera drogę do nowego uczenia się rozumianego jako rozwój ruchowy, emocjonalny, społeczny i poznawczy.