dzieci bawiące się w przeciąganie liny na polu

Terapia taktylna – Lublin

Terapia taktylna jest doskonałą metodą, żeby wytworzyć u dziecka świadomość ciała oraz zmniejszyć nadwrażliwość dotykową. Poprzez dostarczanie dużej ilości wrażeń dotykowych oraz ucisków stymulujących czucie głębokie (propriocepcję), u dziecka następuje poprawa odbioru tych bodźców. Stosowane w tej metodzie techniki masażu i stymulacji skóry aktywizują rozwój funkcji mózgowych i układu nerwowego. Założeniem metody jest uruchamianie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu.

Dla kogo terapia taktylna?

Oferujemy terapię taktylną w Lublinie. Metoda ta wspiera proces integracji sensorycznej. Systematycznie stosowana normalizuje pracę dotyku, wzmacnia świadomość kinestetyczną, reguluje napięcie mięśniowe. Dobre efekty przynosi w pracy z dziećmi z różnymi wadami rozwojowymi, a w szczególności:

  • dziecięcym porażeniem mózgowym;
  • zaburzeniami zachowania;
  • spektrum autyzmu;
  • opóźnieniem w rozwoju umysłowym.

Zalety systematycznego stosowania terapii taktylnej

Systematyczne stosowanie terapii taktylnej wykazuje bardzo dobre efekty w poprawie zdolności sensorycznych i funkcji organizmu. Przede wszystkim terapia ta jest skutecznym narzędziem do stymulacji i normalizacji percepcji dotykowej. Osoby, które miały trudności w reagowaniu na bodźce taktylne, doświadczają poprawy w rozumieniu i interpretowaniu tych bodźców. To prowadzi do zwiększenia komfortu w codziennym życiu, poprawiając zdolność do aktywnego uczestnictwa w świecie zmysłów.

Terapia taktylna ma również korzystny wpływ na regulację napięcia mięśniowego. Poprawia zdolność pacjentów do kontrolowania napięcia mięśniowego w odpowiedzi na bodźce sensoryczne, co jest istotne w kontekście ogólnego zdrowia fizycznego i komfortu. Kolejną istotną korzyścią jest rozwijanie zdolności integracji sensorycznej. Terapia ta pomaga w lepszym zrozumieniu i adaptacji do różnorodnych bodźców sensorycznych, co przekłada się na poprawę ogólnego postrzegania świata.

Warto również wspomnieć o aktywizacji mechanizmów integracji sensomotorycznej i świadomości kinestetycznej, która są kluczowe w kontekście rozwoju motorycznego i ruchowego pacjentów. Terapia taktylna otwiera drogę do rozwijania tych umiejętności, co jest szczególnie ważne dla dzieci w okresie rozwoju. Regulacja wrażliwości dotykowej organizmu jest kolejnym atutem terapii taktylnej. Zapraszamy na konsultacje, diagnozę i terapie.