dzieci bawiące się w przeciąganie liny na polu

Felinoterapia – Lublin

Oferujemy felinoterapię w Lublinie. To coraz bardziej uznawana i wykorzystywana forma terapii, która bazuje na interakcji z kotami w celu poprawy stanu zdrowia psychicznego i emocjonalnego pacjentów. Chociaż ta metoda terapeutyczna jest stosunkowo nowa, zdobywa coraz większą popularność, zwłaszcza w kontekście terapii dzieci i młodzieży, a także osób z różnymi zaburzeniami emocjonalnymi.
Felinoterapia bazuje na prostym założeniu – interakcja z kotem może przynieść szereg korzyści psychologicznych i emocjonalnych. Istnieją przesłanki naukowe sugerujące, że obecność kota może pomóc w wywoływaniu pozytywnych reakcji u ludzi. Głównymi elementami felinoterapii są: kontakt wzrokowy, głaskanie kota, a także budowanie więzi i zaufania między pacjentem a zwierzęciem.

Felinoterapia w terapii dzieci i młodzieży

Felinoterapia jest stosowana w terapii dzieci i młodzieży, którzy doświadczają problemów emocjonalnych, społecznych lub behawioralnych. Terapia ta ma na celu pomóc pacjentom w rozwoju umiejętności komunikacji, zwiększeniu pewności siebie oraz zminimalizowaniu objawów zaburzeń emocjonalnych. Często łączymy ją z technikami wykorzystywanymi w integracji sensorycznej, w tym ćwiczeniami poprawiającymi koordynację wzrokowo-ruchową.

Jak przebiega sesji felinoterapii?

Sesja felinoterapii jest przemyślanym i kontrolowanym procesem, w którym pacjent jest pod nadzorem osoby specjalizującej się w tej formie terapii. Sesja zwykle zaczyna się od krótkiego wprowadzenia i omówienia celów terapii, gdzie wyjaśniamy pacjentowi, czego można się spodziewać i jakie cele są stawiane przed sesją. Następnie dziecko spotyka się z kotem lub kotami, które są częścią terapii – oczywiście pod naszym nadzorem. Pacjent ma możliwość interakcji z kotem, głaskania go, zabawy lub po prostu obserwacji zachowania, a terapeuta monitoruje to, co się dzieje i wspiera pacjenta w budowaniu relacji ze zwierzęciem. W trakcie sesji zachęcamy dzieci do mówienia na temat swoich uczuć i obserwacji związanych z interakcją z kotem.

Korzyści felinoterapii

Felinoterapia opiera się na solidnych, naukowych podstawach. Badania sugerują, że interakcja z kotami może wpływać na wydzielanie endorfin i oksytocyny – hormonów związanych z uczuciem przyjemności i tworzeniem więzi. Te neurochemiczne procesy odgrywają kluczową rolę w poprawie stanu psychicznego i emocjonalnego pacjentów, co stanowi podstawę sukcesu felinoterapii.

Do głównych zalet felinoterapii należy również:

  • redukcja stresu i lęku – interakcja z kotem przynosi uczucie spokoju i redukuje poziom stresu i lęku u pacjentów;
  • poprawa samopoczucia – obecność kota często wywołuje pozytywne emocje, co może pomóc w poprawie nastroju i samopoczucia pacjentów;
  • rozwój umiejętności społecznych – interakcja z kotem może pomóc w rozwijaniu umiejętności społecznych i empatii u dzieci oraz młodzieży;
  • wsparcie w terapii zaburzeń emocjonalnych – felinoterapia może być skutecznym uzupełnieniem tradycyjnej terapii dla osób cierpiących na zaburzenia emocjonalne.

Częstotliwość sesji felinoterapeutycznych zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz zaleceń terapeuty. Zazwyczaj spotkania odbywają się regularnie – co tydzień lub częściej, w zależności od celów terapeutycznych.