Terapia Johansena

Terapia Johansena

Trudności związane z rozwijaniem umiejętności pisania, mówienia, czytania oraz koncentrowania uwagi wśród dzieci mogą być spowodowane nieprawidłowym przetwarzaniem bodźców słuchowych na skutek:

  • – wcześniactwa lub niedotlenienia podczas porodu,
  • – powiększenia się migdałka podniebnego,
  • – częstych zapaleń ucha środkowego,
  • – częstych infekcji i wysiękowych zapaleń ucha.

Zdarza się, że towarzyszą temu problemy z różnicowaniem, właściwą lokalizacją źródła dźwięku, a także rozumieniem niewyraźnej mowy oraz komunikatów podawanych w głośnym otoczeniu.

W ramach terapii Johansena prowadzi się:

  • – badanie audiometrii tonalnej, które zwykle wykonuje laryngolog, protetyk słuchu lub audiolog, polega na wykazaniu najbardziej cichego słyszalnego dźwięku, pozwala stwierdzić niedosłuch odbiorczy i przewodzeniowy,
  • – testy mowy utrudnionej, np. test dychotyczny, który ocenia selektywność i podzielność uwagi, przewodzenie sygnału pomiędzy półkulami mózgu, a także integrację i separację obuuszną.

Terapia słuchu Johansena prowadzona jest w oparciu o muzykę instrumentalną – filtrowaną indywidualnie oraz nagraną na płyty CD. Dziecko odtwarza płytę przez sześć dni w tygodniu, słuchając nagrania przez słuchawki w czasie 10 minut. Program stymulacji trwa zwykle od sześciu do dziesięciu miesięcy i obejmuje cykliczne kontrole co 4-8 tygodni, po których otrzymuje nową płytę.

Trening Johansena odbywa się w domu dziecka objętego terapią słuchu. Metodę tę stosuje się również w takich krajach, jak: Szwecja, Niemcy, Austria, Wielka Brytania oraz Francja.