dzieci bawiące się w przeciąganie liny na polu

Terapia słuchu Johansena – Lublin

terapia JohansenaProwadzimy terapię słuchu Johansena w Lublinie. Trudności związane z rozwijaniem umiejętności pisania, mówienia, czytania oraz koncentrowania uwagi wśród dzieci mogą być spowodowane nieprawidłowym przetwarzaniem bodźców słuchowych na skutek:

  • wcześniactwa lub niedotlenienia podczas porodu,
  • powiększenia się migdałka podniebnego,
  • częstych zapaleń ucha środkowego,
  • częstych infekcji i wysiękowych zapaleń ucha.

Co obejmuje terapia Johansena?

W ramach terapii Johansena prowadzi się:

  • badanie audiometrii tonalnej, polega na wykazaniu najbardziej cichego słyszalnego dźwięku, pozwala stwierdzić preferencję ucha, ale również niedosłuch;
  • testy mowy utrudnionej, np. test dychotyczny, który ocenia selektywność i podzielność uwagi, przewodzenie sygnału pomiędzy półkulami mózgu, a także integrację i separację obuuszną.

Terapia słuchu Johansena prowadzona jest w oparciu o muzykę instrumentalną – filtrowaną indywidualnie oraz nagraną na płyty CD. Dziecko odtwarza płytę przez sześć dni w tygodniu, słuchając nagrania przez słuchawki w czasie 10 minut. Program stymulacji trwa zwykle od sześciu do dziesięciu miesięcy i obejmuje cykliczne kontrole co 4-8 tygodni, po których dziecko otrzymuje nową płytę. To narzędzie terapeutyczne jest często wykorzystywane w kontekście terapii logopedycznej, pomagając poprawić umiejętność słuchania, analizy mowy i komunikację.
Trening Johansena – tak samo jak terapia bilateralna odbywa się w domu dziecka objętego terapią słuchu. Metodę tę stosuje się również w takich krajach, jak: Szwecja, Niemcy, Austria, Wielka Brytania oraz Francja.

Jakie są cele terapii Johansena?

Terapia Słuchu Johansena to specjalistyczna metoda terapeutyczna. Ta forma terapii opiera się na założeniu, że odpowiednie stymulowanie i trening słuchu może pozytywnie wpływać na zdolności słuchowe oraz poprawiać ogólną funkcję poznawczą i komunikacyjną.
Podstawowym celem terapii Johansena jest przede wszystkim rozwijanie słuchu i analizy dźwięków, co ma pozytywny wpływ na umiejętność rozumienia mowy, komunikację oraz zdolności poznawcze. Terapia Słuchu Johansena jest często wykorzystywana w pracy z osobami z różnymi rodzajami nieprawidłowości w słuchu, w tym w przypadku zaburzeń słuchu centralnego, trudności w percepcji mowy, trudności w uczeniu się czy też problemów z artykulacją. Terapia ta pomaga również wzmocnić zdolności pacjenta do dokładnej percepcji i analizy dźwięków oraz mowy. To istotne zarówno dla rozumienia mowy, jak i poprawy zdolności komunikacyjnych. Terapia słuchu pomaga również w poprawie jakości artykulacji, co wpływa na wyraźność i klarowność mowy pacjenta, a także wpływa na ogólny rozwój poznawczy poprzez poprawę zdolności słuchowych.

Zapraszamy do naszego gabinetu!