Terapia Johansena

Terapia Johansena

Jeśli bodźce słuchowe nie są przetwarzane prawidłowo, dziecko ma problemy z lokalizacją źródła dźwięku, różnicowaniem, rozumieniem mowy w głośnym otoczeniu czy mowy niewyraźnej. Efektem tego jest nieprawidłowy rozwój mowy, problemy z czytaniem, pisaniem, koncentracją uwagi, co prowadzi do niskiej samooceny.
Sposobem na to jest terapia słuchowa dr Kjelda Johansena.

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym – istotnych dla procesu uczenia się i prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.

Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej 10 minut przez sześć dni w tygodniu, przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy.

Terapia słuchowa Johansena poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe. Pozytywnie wpływa także na utrzymywanie uwagi i koncentracji podczas wypowiedzi ustnych, czytanie, rozumienie mowy, artykulację, komunikację oraz ułatwia naukę języków obcych.

Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena ma dużo zalet: terapia odbywa się w domu dziecka, dzięki czemu jest dostępna dla osób mieszkających daleko od miast, dom jest dla dziecka otoczeniem przyjaznym i bezpiecznym, co ma bardzo duże znaczenie dla dzieci z autyzmem terapia Johansena nie zajmuje dużo czasu, więc nie trzeba rezygnować z innych form terapii.

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr Johansena stosowana jest w wielu krajach na świecie, cieszy się uznaniem w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Austrii.