dzieci bawiące się w przeciąganie liny na polu

Terapia ręki czyli jak poprawić brzydkie pismo u dziecka

Terapia ręki czyli jak poprawić brzydkie pismo u dziecka

Terapia ręki to nie tylko praca z samą ręką. Na prawidłowe pismo składa się wiele czynników, dlatego
terapia obejmuje kilka aspektów. Przyczynę nieprawidłowego pisma ocenia terapeuta przeprowadzając
wstępną diagnozę.
Podczas diagnozy ocenia siłę mięśni dziecka, pracę ramion, przedramion, precyzję dłoni. Określa
funkcjonowanie zmysłów – dotyku i czucia głębokiego. Zbiera informacje na temat równowagi i
koordynacji ruchowej oraz ruchów oczu dziecka .
Diagnoza przed rozpoczęciem terapii ręki polega na wykonaniu przez dziecko tych samych prób co
podczas diagnozy integracji sensorycznej.
Żeby dziecko mogło ładnie pisać musi mieć właściwą postawę ciała przy biurku, a to związane jest z
prawidłową siłą mięśni. Dzięki temu nie podpiera głowy podczas pisania, z właściwą siłą trzyma i
przyciska długopis (nie pisze zbyt lekko lub zbyt mocno nie dociska), jego ręka się nie męczy. Mając
dobrą równowagę i zintegrowane odruchy ma możliwość stabilnego siedzenia na krześle. Prawidłowa
koordynacja ruchowa umożliwia współpracę obu rąk i precyzję ruchów. Prawidłowe czucie ciała, w tym
dłoni, wpływa na właściwe utrzymywanie długopisu lub kredki. Ważnym elementem są ruchy oczu –
umożliwiają śledzenie pisanego tekstu, szybkie przenoszenie wzroku z książki czy tablicy na to co jest
zapisywane w zeszycie.
Ćwiczenia ręki są zawsze poprzedzone ćwiczeniami z zakresu dużej motoryki, ponieważ wzmacniają
mięśnie, rozwijają równowagę, koordynację ruchową i wzrokowo-ruchową. Podczas tych aktywności
dziecko ćwiczy ruchy oczu, np. rzucając woreczki do celu. Ćwiczenia odbywają się w sali integracji
sensorycznej z wykorzystaniem sprzętu. Następnie przechodzi się do ćwiczeń samej dłoni i precyzyjnych
ruchów palców podczas zabaw typu nawlekanie, ściskanie, wydzieranie, wystukiwanie rytmów palcami,
malowanie, stemplowanie i wiele innych. Na tym etapie ćwiczenia sprawności dłoni łączymy już z
grafomotoryką – ćwiczeniami ładnego pisania.
Droga do ładnego pisma jest więc długa. Wstępna diagnoza z zakresu integracji sensorycznej umożliwia
znalezienie przyczyny brzydkiego pisma i wyznaczenie programu terapii.
Bardzo ważna jest codzienna praca w domu. Terapeuta przygotowuje i omawia ćwiczenia domowe z
rodzicami dziecka. Wykonywanie ich znaczne przyspiesza proces terapii.