dzieci bawiące się w przeciąganie liny na polu

Jak rozpoznać u dziecka zaburzenia przetwarzania słuchowego?

nasłuchujący chłopiec

Zaburzenia przetwarzania słuchowego, znane również jako trudności w przetwarzaniu słuchowym (APD), mogą wpływać na zdolność dziecka do zrozumienia i interpretacji dźwięków mowy. Oto kilka oznak, które mogą sugerować, że dziecko ma zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Oznaki zaburzeń przetwarzania słuchowego

Dziecko może mieć problemy z usłyszeniem i zrozumieniem mowy w hałaśliwych otoczeniach, takich jak szkolna klasa czy miejsca publiczne. Pojawiają się też trudności z rozróżnianiem podobnie brzmiących dźwięków lub liter, co może prowadzić do błędów w czytaniu i pisaniu. Dzieci z APD mogą mieć też trudności z rozpoznawaniem rytmu mowy i melodyki, co może wpływać na ich zdolność do zrozumienia intonacji mówcy. Dochodzi też problem z przestrzeganiem długich poleceń słownych, zwłaszcza jeśli są złożone. Dzieci z APD mogą również często prosić o powtórzenie informacji lub pytać “co?” lub “jak?” podczas rozmowy. Pojawiają się też opóźnienia w rozwoju mowy lub trudności w prawidłowym wymawianiu dźwięków.

Trudności dzieci wynikające z zaburzenia

Oferując terapię słuchu Johansena w Lublinie, podpowiadamy, że APD może wpłynąć na zdolność dziecka do nauki czytania i pisania. Dzieci mają zazwyczaj trudności z rozumieniem, co przeczytają, lub mogą popełniać błędy w czytaniu i pisaniu. Osoby z APD miewają też trudności w zapamiętywaniu nowych słów i terminów. Dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego mogą być bardziej zmęczone słuchowo po dłuższej rozmowie lub w trudnych akustycznie miejscach. Zaburzenia przetwarzania słuchowego mogą wpływać też na zdolność dziecka do nawiązywania kontaktów towarzyskich, ponieważ mają trudności z rozumieniem rozmów w grupie rówieśników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *