1. Aktualności
  2. O Mnie
  3. Terapie▼
  4. Galeria
  5. Dla Rodziców
  6. Kontakt

Integracja Sensoryczna

Zmysły nie są oddzielnymi kanałami informacyjnymi. One wszystkie ze sobą współpracują, dając obraz otaczającego świata. Dzięki tej wspólnej pracy wiemy kim jesteśmy, gdzie jesteśmy i wiemy, co dzieje się wokół nas. Wiemy również, jak na to wszystko reagować.

Niezborność ruchów, impulsywność, napady złości, wszystkie te objawy mogą u małych dzieci wskazywać na problemy sensoryczne. Zaburzenia integracji sensorycznej wynikają z nieprawidłowego przetwarzania informacji otrzymywanych przez mózg od systemów sensorycznych. Te systemy są odpowiedzialne za wykrywanie temperatury, bólu, zapachów, dźwięków, położenia i ruchów ciała. Mózg tak przetwarza informacje, aby dziecko miało obraz o otoczeniu i potrafiło odpowiednio zareagować na to, co się wokół niego dzieje. Integracja sensoryczna to związek między funkcjonowaniem mózgu a zachowaniem.

Proces integracji sensorycznej zaczyna się przed porodem i trwa przez całe życie. U większości dzieci procesy integracji sensorycznej odbywają automatycznie. Zdobywanie nowych umiejętności przychodzi wtedy bez większego wysiłku. Niektóre dzieci muszą jednak poświecić dużo uwagi i włożyć sporo pracy, a efekt ich pracy mimo to jest mniejszy. Zaburzenia integracji sensorycznej mają wpływ na problemy w nauce, zachowaniu, zdobywaniu umiejętności ruchowych.

Oto niektóre oznaki zaburzeń integracji sensorycznej:

W celu określenia zaburzeń integracji sensorycznej używa się testów i wykonuje próby, żeby określić reakcje na stymulację sensoryczną. Bada się postawę, równowagę, koordynację i ruchy gałek ocznych. Wyniki badań, obserwacji oraz dane z wywiadu z rodzicami są starannie analizowane. Na tej podstawie określa się plan terapii z dzieckiem oraz ustala tak zwaną „dietę sensoryczną”, żeby pobudzić zmysły dziecka (przedsionkowe, dotykowe, proprioceptywne).

Terapia odbywa się w specjalnej sali, gdzie jest sprzęt, który wyzwala aktywność dziecka i motywuje go do podejmowania nowych wyzwań. Poprzez zaangażowanie dziecko podejmuje działania, które dostarczają doświadczeń zmysłowych, a dzięki temu układ nerwowy staje się bardziej dojrzały i efektywniej organizuje informacje sensoryczne.


Centrum Terapii Sensorynka Lublin
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2016